Presentació de l’assemblea llibertària de Diagonal

L’assemblea llibertària de Diagonal es defineix com a explícitament anarquista: estem en contra de qualsevol forma d’autoritat i dominació. Considerem com principals forces de dominació actual les següents tres estructures: L’estat, el patriarcat, i el capitalisme. Per nosaltres una societat lliure i sense estructures es regeix per valors com l’autogestió, la cooperació i el suport mutu.

Com anarquistes però també estudiants, veiem com a objectiu prioritari crear un discurs crític i antagònic amb l’actual discurs socialdemòcrata en defensa de la universitat pública. Per nosaltres aquest discurs parteix de que el capitalisme es quelcom indiscutible i per tant, la gestió de la universitat per part de l’estat també ho és. Creiem en una educació dirigida per i per a les classes populars que permeti una vertadera formació i adquisició del coneixement on no tinguin cabuda els valors capitalistes, patriarcals i autoritaris.

Estratègies:

Horitzontalitat: el nostre mètode per a incloure les diferents postures dins de la organització anarquista es la horitzontalitat cosa que implica que la presa de decisions es produeixi en estricta igualtat d’informació i de capacitat de decisió de tota la gent que composa l’assemblea. La horitzontalitat no es tradueix en una determinada estructura, sinó que es un principi que ha de guiar la nostra manera d’organitzar-nos per a que sigui el més concordant possible. En aquest moment ens dotem d’assemblees periòdiques i sobiranes.

Acció directa: entesa com a acció sense intermediaris. Creiem i fem valer que els problemes els han de solucionar directament les parts implicades sense la intersecció d’agents externs, ja que en els problemes socials, aquesta mediació es tradueix en legitimació de la autoritat.

Propaganda: acceptem tots els mitjans per a fer conèixer les nostres idees, d’acord en tot el possible amb la tàctica anterior.

Cal destacar que en la recuperació del control dels nostres espais, comportarà un enfrontament amb els que es consideren amos d’aquests espais (donat que no es deixaran desprendre d’aquests tan fàcilment). Regits per l’acció directa, veiem legítim autodefensar-nos d’aquests atacs.

Finalitats: 

Defensar el moviment estudiantil: la ALLD neix dins del moviment estudiantil, de gent activa dins de les diferents estructures d’autoorganització estudiantil, volem ser un apèndix, una eina més per a mantenir el moviment sà, autònom i potent.

Generar un discurs antagonista: en la línea de l’anterior punt, entenem que dins del moviment estudiantil abunden  discursos amb els quals no podem estar d’acord per curt-placistes o contraproduents

Es per això que veiem la necessitat de generat un discurs col·lectiu. Un discurs coherent, estructurat i eficaç tant per arribar a més persones, com per a saber combatre les maniobres autoritàries del capital, estat i patriarcat.

 Connectar sectors: com estudiants i per tant futurs (o actuals) treballadors, veiem que la lluita ha d’anar de la ma d’altres sectors de la societat i les classes populars.

al.diagonal@riseup.net